თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
ჩვენს შესახებ

მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - „ინვესტიციების ხელშეწყობა რეგიონში“

01.08.2017

მიმდინარე წლის 27-28 ივლისს, თბილისში, სასტუმროში ,,ბეტსიში“ სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - ,,რეგიონული განვითარება და სტრატეგიული დაგეგმვა“

25.07.2017

მიმდინარე წლის 8-9 ივლისს სასტუმროში ,,ბაზალეთის ტბა“ სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - „სივრიცითი მოწყობა“

26.06.2017

მიმდინარე წლის 22-23 ივნისს სსიპ-ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერტორიული...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - პროექტის მართვა/კოორდინაცია

24.05.2017

მიმდინარე წლის 10-11 და 17-18 მაისს მართვის აკადემიაში სსიპ-ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის...

ვრცლად
არქივი
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი