თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
რესურსები

ვიზიტი იტალიაში - მუნიციპალიტეტებს შორის თანამშრომლობის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

21.12.2016

ევროპის საბჭოსა და საერთაშორისო სოციოლოგიის გორიციის ინსტიტუტის ორგანიზებით (იტალია), ფრიული ვენეცია გრიულიის...

ვრცლად
სასწავლო ვიზიტი ჩეხეთის რესპუბლიკაში

16.12.2016

მიმდინარე წლის 4-9 დეკემბერს, პროექტის „თვითმმართველობის რეფორმის პროცესის მხარდაჭერა საქართველოში“...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - საპროექტო წინადადებების შემუშავება ახალი მეთოდოლოგიისა და პროცედურების შესაბამისად

06.12.2016

მიმდინარე წელს , თბილისში,  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - სივრცით-ტერიტორიული მოწყობა

29.11.2016

მიმდინარე წლის  25 ნოემბერს, თბილისში,  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - მუნიციპალიტეტების მიერ წვევამდელთა გამოძახების პრინციპები

28.11.2016

მიმდინარე წლის  26 ნოემბერს, თბილისში,  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის...

ვრცლად
არქივი
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი